CHƯƠNG TRÌNH
VIDEO CLIPS
Video
AIA SONG HÀNH Y TẾ
AIA môi trường làm việc lý tưởng
CHƯƠNG TRÌNH TOẠ ĐÀM VÀNG - KHÁCH HÀNG VÀNG
SỐNG KHỎE HƠN 100 | ĐÃ BẢO VỆ LÀ PHẢI 100%
AIA Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.588.688

Văn phòng - 02383.588.688
Hôm nay: 35 | Tất cả: 42,112
LIÊN KẾT FACEBOOK
 
DỊCH VỤ | THÔNG TIN VỀ LÃI SUẤT Bản in
 
QUỸ ĐƠN VỊ
Tin đăng ngày: 24/7/2020 - Xem: 205
 

Giá đơn vị quỹ và Quỹ liên kết đơn vị được áp dụng cho dòng sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị, gồm sản phẩm InvestA - Bảo hiểm liên kết đơn vị và OptimA - Bảo hiểm liên kết đơn vị cho doanh nghiệp

Quỹ liên kết đơn vị

     

     

Mức độ rủi ro

     

 

Giá đơn vị quỹ

 

     

Ngày định giá

     

Chi tiết Giá đơn vị quỹ

Quỹ Cân Bằng BAL     Trung Bình   11.908 VNĐ   21/07/2020    
Quỹ Thận Trọng CON     Thấp   11.907 VNĐ   21/07/2020    
Quỹ liên kết đơn vị: là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị do Công ty thiết lập tại từng thời điểm.
Ngày định giá: là ngày Công ty tiến hành xác định giá đơn vị của Quỹ liên kết đơn vị theo định kỳ do Công ty quy định.
Cách định giá Đơn vị quỹ: Giá đơn vị quỹ của một quỹ liên kết đơn vị được xác định vào ngày định giá hàng tuần bằng cách chia Giá trị tài sản thuần của quỹ cho tổng các đơn vị có trong quỹ. Giá đơn vị quỹ sẽ được công bố hàng tuần trên trang thông tin điện tử của AIA.
Giá đơn vị quỹ: là giá của một Đơn vị quỹ khi Công ty thực hiện việc mua Đơn vị quỹ của Bên mua bảo hiểm hoặc bán Đơn vị quỹ cho Bên mua bảo hiểm, các giao dịch của hợp đồng sẽ áp giá đơn vị quỹ vào ngày định giá gần nhất, ngay sau khi giao dịch đó được Công ty chấp thuận.
 

Công ty được phép sử dụng các biện pháp dưới đây để bảo vệ và gia tăng Quyền lợi bảo vệ của khách hàng:

  • Đóng Quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản sang một Quỹ liên kết đơn vị mới có cùng mục tiêu đầu tư.
  • Thay đổi tên Quỹ liên kết đơn vị.
  • Chia tách hoặc sáp nhập các đơn vị Quỹ hiện có giúp cho việc quản lý Quỹ được hiệu quả hơn.
  • Ngưng định giá Quỹ liên kết đơn vị và các giao dịch có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp sở/trung tâm giao dịch chứng khoán mà Quỹ liên kết đơn vị đang đầu tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch.
  • Các biện pháp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.
 
Dịch vụ khác:
THÔNG TIN VỀ LÃI SUẤT (24/7/2020)
QUỸ ĐƠN VỊ (24/7/2020)
CÁC LOẠI MẪU BIỂU (24/7/2020)
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM (24/7/2020)
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM (24/7/2020)
Thông tin về quyền lợi bảo hiểm tạm thời (21/6/2020)
Hướng dẫn điều chỉnh thông tin hợp đồng bảo hiểm (21/6/2020)
AIA Prestige Chương trình chăm sóc khách hàng (21/6/2020)
Mẫu Biểu (21/6/2020)
Hướng dẫn thanh toán quyền lợi hợp đồng Bảo Hiểm (21/6/2020)
Những câu hỏi thường gặp (21/6/2020)
 

CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM MIỀN TRUNG 
Tầng 3 nhà C tòa nhà Tecco Tower, khu C1 Quang Trung, TP Vinh 
Điện thoại: 02383.588.688  - MST: 2900673876 
E-mail: Aia.nghean@gmail.com
Website: http://aiagrandnghean.com.vn
 

Design by TVC Media
Facebook chat